Dr Harry Sliep

Dr Harry Sliep kwalifiseer as dierearts in 1997 aan die Universiteit van Pretoria, waarna hy vir 3 jaar in Engeland praktiseer.

Hy het n intense belangstelling in siektetoestande van die oog sowel as oog chirurgie. Hy geniet alle aspekte van chirurgie veral die herstel van been frakture asook alle algemene chirurgie.

Hy bou sy eie praktyk in Kimberley in 2000 waar hy vir 16 jaar as kleindierpraktisyn praktiseer. Gedurende hierdie tyd het hy ook op sy plaas “ Die Hoogte” met skape geboer. Dr Harry en sy gesin het gedurende 2016 na Paarl in die Wes Kaap verhuis en begin Die Ark Dierekliniek op 1 November 2018. Hy is getroud met Dr Else Sliep ( Mediese Dokter ) en het 3 seuns 8,11 en 12 jaar oud.

Die Ark Dierekliniek is goed toegerus om alle roetine sowel as gevorderde prosedures te kan hanteer.

Dr Harry Sliep qualifies as a veterinarian at the University of Pretoria in 1997, after which he practiced for 3 years in England.

He has an intense interest in eye diseases as well as eye surgery. He enjoys all aspects of surgery, especially the repair of leg fractures as well as general surgery.

He builds his own practice in Kimberley in 2000, where he practiced as a small animal practitioner for 16 years. During this time he also farmed with sheep on his farm “De Hoogte”.

Dr Harry and his family moved to Paarl in the Western Cape in 2016 and started The Ark Animal Clinic on November 1, 2018. He is married to Dr Else Sliep (Medical Doctor) and has 3 sons 8,11 and 12 years old.

The Ark Animal Clinic is well-equipped to handle all routine and advanced procedures.